terapeuta i dziecko z adhd

Terapia ADHD

Prowadzona przez nas terapia ADHD to innowacyjna metoda terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem kombinezonu Neures. Stanowiąca efekt lat badań nad leczeniem autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej i innych schorzeń neurologicznych terapia daje pozytywne rezultaty również w łagodzeniu objawów ADHD.

Czym jest ADHD i jak można je leczyć?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół neurorozwojowy spowodowany zaburzeniem funkcjonowania obszarów w mózgu odpowiadających za uwagę, planowanie i samokontrolę. ADHD diagnozowane najczęściej w wieku dziecięcym objawia się m.in. nadpobudliwością psychoruchową, tendencją do szybkich zmian aktywności i deficytami uwagi. Ponieważ w przebiegu zespołu ADHD występują często powikłania manifestujące się zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, poznawczego i społecznego, cierpiącym z jego powodu dzieciom zaleca się terapię.

Z uwagi na to, że wśród powszechnie znanych metod terapii ADHD dominuje podejście objawowe, pacjenci cierpiący z powodu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej liczyć mogą najczęściej na jej leczenie za pomocą farmakoterapii lub psychoterapii. Pierwsza z metod, z oczywistych względów, nie jest w 100% bezpieczna i skuteczna. Druga zakłada natomiast długofalowość i spory koszt.

Jako alternatywną metodę terapeutyczną w leczeniu ADHD warto wziąć pod uwagę zatem terapię kombinezonem Neures, która w krótkim czasie pozwala osiągnąć poprawę funkcjonowania osób z ADHD.

Jakie są zalety terapii ADHD z wykorzystaniem kombinezonu Neures?

Badania nad zastosowaniem kombinezonu Neures udowodniły wysoką skuteczność terapeutyczną naszego sprzętu w leczeniu różnego rodzaju schorzeń neurologicznych. Sesje terapeutyczne z użyciem kombinezonu Neures pozwalają polepszyć funkcjonowanie osób z nadpobudliwością psychoruchową bez konieczności długiego oczekiwania na efekty. Podczas sesji, za sprawą odpowiedniej stymulacji układu nerwowego, mózg pobudzany jest do procesów regeneracji i kompensacji, co z kolei przekłada się na poprawę funkcjonowania w obszarze motorycznym, emocjonalnym, behawioralnym i poznawczym.