terapia dziecka

Terapie w trakcie badań naukowych

Terapeutyczne zastosowanie kombinezonu Neures jest przez nas na bieżąco testowane w toku prowadzonych przez nas badań. Terapie w trakcie badań naukowych mają na celu sprawdzenie skuteczności ich zastosowania w leczeniu schorzeń neurologicznych m.in. depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona. Wierzymy, że dzięki prowadzonym przez Neures badaniom, możliwe będzie zastosowanie terapii w kombinezonach Neures na szerszą skalę.

Terapia Stwardnienia Rozsianego

W terapii Stwardnienia Rozsianego, przewlekłej narządowo-swoistej choroby ośrodkowego układu nerwowego, dominuje aktualnie model leczenia nastawionego na zahamowanie progresji choroby. Ponieważ rozwój SM powoduje nieodwracalne uszkodzenie tkanki nerwowej, bardzo ważne jest niedopuszczenie do postępu choroby. Z uwagi na istnienie kilku różnych rodzajów stwardnienia rozsianego, w terapii stosuje się podejście wielokierunkowe, dopasowane do konkretnej sytuacji klinicznej (wśród nich najczęściej wyróżnia się leczenie objawowe, rehabilitację i inne działania spowalniające rozwój SM). Obecnie badamy zastosowanie kombinezonu Neures do celów spowolnienia utraty sprawności fizycznej przez pacjenta wskutek postępu choroby. Naszym celem jest wydłużenie okresu samodzielności chorego o co najmniej 10 lat.

Terapia choroby Parkinsona

Terapia choroby Parkinsona w początkowej fazie polega na stosowaniu leczenia farmakologicznego a w zaawansowanej postaci wymaga wsparcia różnymi technologiami np. technikami infuzyjnymi czy metodą neurochirurgiczną DBS. Niestety, farmakologiczne leczenie choroby Parkinsona powoduje wytworzenie się tolerancji organizmu na podawane leki co z czasem powoduje narastania objawów choroby. Metoda DBS z kolei naraża pacjenta na powikłania związane z wszczepieniem elektrod do mózgu. Nasza terapia skoncentrowana jest na podtrzymaniu sprawności fizycznej pacjentów i wydłużeniu okresu samodzielności o co najmniej 10 lat, dzięki czemu odsuwamy w czasie wyżej wymienione problemy.

Leczenie depresji

W leczeniu depresji dominuje obecnie farmakoterapia wspierana psychoterapią – zastosowanie tych metod wiąże się nie tylko z perspektywą długofalową, ale również ryzykiem braku skuteczności i uzależnienia od leków. Prowadzone przez nas badania nad wykorzystaniem kombinezonu Neures w leczeniu depresji pozwalają rzucić nowe światło na tę chorobę i być może w przyszłości uzyskać przełom w terapii. Liczymy, że w niedługim czasie, dzięki stymulacji mózgu z użyciem naszego sprzętu medycznego, można będzie tanio, bezpiecznie i skutecznie leczyć depresję na szeroką skalę.