dziecko pod opieką dorosłej osoby układa klocki

Terapia SI

Opis terapii

Od kilku lat rozwijamy metodę terapii autyzmu w kombinezonie Neures® i oferujemy ją dla zainteresowanych w ramach projektów badawczych. Terapia SI jest niejako pochodną badań nad terapią zaburzeń autystycznych, gdyż zaburzenia integracji sensorycznych towarzyszą pozostałym rodzajom zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Terapię stosujemy dla osób o wzroście od 100 do 190 cm, o szczupłej lub przeciętnej budowie ciała (nadmierna waga utrudnia terapię), które nie mają nadciśnienia, chorób układu krwionośnego, onkologicznych lub innych chorób wykluczających z udziału w terapii.


Terapia w kombinezonie Neures® polega na poddaniu pacjenta naciskowi kombinezonu oraz wykonywaniu ćwiczeń z zakresu NDT Bobath, PNF czy metody Stand&Go. Działania te powodują zmiany wielu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta – między innymi intensywną stymulację proprioceptywną, wyrzut neuroprzekaźników czy przyspieszenie procesów metabolicznych. W reakcji na stymulację następuje stabilizacja przepływu krwi i usprawnienie przetwarzania bodźców w strukturach mózgu, przez co pacjent zyskuje nowe możliwości poznawcze, wcześniej zablokowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie Centralnego Układu Nerwowego.

Efekty terapii

Efekty terapii u osób podatnych na terapię pojawiają stosunkowo szybko, większość osób reagujących na terapię odczuwa pozytywne zmiany już po kilku zajęciach.
Zaburzenia integracji sensorycznej dobrze poddają się terapii w kombinezonach Neures®. Skuteczność terapii przewyższa tę szacowaną statystycznie dla terapii autyzmu czyli ponad 80% pacjentów i ich rodzin odnosi znaczące korzyści.
Niestety, obecny stan wiedzy nie pozwala na diagnozę jaka przyczyna powoduje zaburzenia integracji sensorycznej, stąd mimo wysokiej skuteczności terapii nie jesteśmy zagwarantować satysfakcjonującego wyniku w indywidualnych przypadkach, ponieważ przyczyna może należeć do grupy przyczyn niepoddających się terapii w kombinezonach Neures®.
W przypadku stwierdzonych defektów genetycznych (delecje w chromosomach, mozaikowatość chromosomu, łamliwość chromosomu, trisomia itp.) oraz stwierdzonych uszkodzeń neurologicznych skutkujących zaburzeniami integracji sensorycznych - terapia nie jest skuteczna. Każdy jednak przypadek przed decyzją o kwalifikacji jest oceniany odrębnie przez nasz zespół specjalistów.

Stosowanie z innymi rodzajami terapii

Na czas prowadzenia terapii w kombinezonach Neures® konieczne jest zawieszenie wszelkich terapii z uwagi na możliwość przebodźcowania pacjenta.
Po zakończeniu terapii zalecamy rozpoczęcie innych form terapii zgodnie z potrzebami pacjenta. Terapia w kombinezonie poprawia propriocepcję pacjenta i wykonana przed zwielokrotnia skuteczność standardowych terapii SI obejmujących ćwiczenia sensoryczne i fizjoterapię. Umożliwia to nadrobienie deficytów rozwojowych u osób, u których nie było to wcześniej możliwe.

Porównanie do innych popularnych terapii

Terapia w kombinezonie Neures® w porównaniu do najpowszechniej stosowanych metod terapeutycznych stosowanych samodzielnie ma wiele korzyści. Ze względu na:

  • krótki czas stosowania (mała ilość wizyt, brak męczących dojazdów, zaangażowanie rodzica w terapię nie jest wymagane),
  • brak regresu po poprawie,
  • poprzez oddziaływanie na przyczyny zaburzeń (przynajmniej część z nich) pozwala na redukcję zaburzeń w sytuacji, gdy inne metody terapii nie przynoszą skutków,
  • stosowana przed standardowymi terapiami SI oferuje lepszy skutek w relacji do poniesionych nakładów.

Dla przykładu:

Dwu – trzyletnia terapia SI kosztować będzie 15 – 20 tys. zł (ćwiczenia 2 x w tygodniu), dodatkowo 2-3 tys. zł na dojazdy oraz 300-600 h czasu rodziców / opiekunów przeznaczonych na dojazdy i sesje SI oraz ćwiczenia w domu. Skuteczność tej terapii zależy od indywidualnych cech pacjenta, część pacjentów jednak w tym okresie odczuje niewielką tylko poprawę.
Dzięki zastosowaniu terapii w kombinezonach Neures® możliwe jest skrócenie czasu terapii SI o minimum połowę z zagwarantowaniem jednocześnie dużo lepszych efektów u osób, które słabo poddają się standardowej terapii SI.

Bezpieczeństwo terapii

Terapia jest bezpieczna. Jedyne zaraportowane nieprzewidziane skutki wśród wszystkich pacjentów (także autystycznych) to większe rozkojarzenie po terapii (1 osoba) i zwiększenie nastrojów depresyjnych (2 osoby, 1 leczona psychiatrycznie już przed terapią z tego powodu) na ponad ok. 120 pacjentów, którzy ukończyli terapię.
Główne przeciwwskazania do wzięcia udziału w terapii to: ciąża, rozrusznik serca, niewyrównane wady serca, jaskra, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, inne schorzenia układu krwionośnego, ropnie, zapalne lub alergiczne choroby skóry, choroba nowotworowa, zmiany w mózgu (torbiele, tętniaki). W przypadku innych niewymienionych schorzeń zespół medyczny Neures® ocenia ryzyko stosowania terapii dla pacjenta w celu wyeliminowania zagrożenia powikłaniami.

Podstawy naukowe

Jeśli chodzi o naukowe podstawy terapii w kombinezonach Neures® to według naszych badań dochodzi do stymulacji proprioceptywnej, która powoduje stabilizację receptorów i normalizację procesów w obwodowym układzie nerwowym i w konsekwencji unormowanie procesów biochemicznych w strukturach mózgowych. Normalizacja ta manifestuje się między innymi poprzez poprawę przepływów krwi w strukturach mózgowych. Dodatkowo wykonywanie ćwiczeń neuromobilizacyjnych w kombinezonach powoduje tworzenie się połączeń dyferentnych dodatkowo potęgujących proces terapeutyczny. Wyrzut neuroprzekaźników wzmacnia oddziaływanie proprioceptywne kombinezonu.
Opis powyższy jest bardzo skrócony, bowiem zespół badawczy badające procesy w trakcie terapii w kombinezonach Neures® zidentyfikował 20 mechanizmów oddziaływania kombinezonu na fizjologię organizmu ludzkiego.

Plan terapii w kombinezonie Neures®

 

Rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych Czas trwania zabiegu i częstotliwość Koszt zabiegu Koszt terapii
Badania wstępne (USG i ocena psychologiczna) Przed pierwszymi zajęciami, ok. 1,5 h bez dojazdów. 500 zł (Warszawa) Jednorazowo, wliczane do kosztu terapii, jeśli rozpoczęta.
Terapia zaburzeń integracji sensorycznej (SI) z użyciem kombinezonu Neures®, 10 sesji terapeutycznych

Sesja trwa 1h i obejmuje: badanie początkowe, dopasowanie kombinezonu, ćwiczenia w kombinezonie, badanie końcowe. Plan terapii: 6 zajęć 2x w tygodniu; 2 zajęcia 1x w tygodniu; 2 zajęcia 1x na 2 tygodnie między zajęciami min. 1 dzień przerwy. Łącznie 9 tygodni.

Koszt sesji – 1000 zł brutto Całkowity koszt terapii 10.000 zł brutto wraz z badaniami wstępnymi i końcowymi. Metodyka terapii nie przewiduje powtarzania terapii.
Czy rodzice dziecka biorą udział w realizacji procedur terapeutycznych? Nie
Czy możliwe jest kontynuowanie zabiegów przez rodziców w domu? Nie