dziecko pod opieką dorosłej osoby układa klocki

Terapia SI

Opis terapii

Od kilku lat rozwijamy metodę terapii autyzmu w kombinezonie Neures® i oferujemy ją dla zainteresowanych w ramach projektów badawczych. Terapia SI jest niejako pochodną badań nad terapią zaburzeń autystycznych, gdyż zaburzenia integracji sensorycznych towarzyszą pozostałym rodzajom zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Terapię stosujemy dla osób o wzroście od 100 do 190 cm, o szczupłej lub przeciętnej budowie ciała (nadmierna waga utrudnia terapię), które nie mają nadciśnienia, chorób układu krwionośnego, onkologicznych lub innych chorób wykluczających z udziału w terapii.


Terapia w kombinezonie Neures® polega na poddaniu pacjenta naciskowi kombinezonu oraz wykonywaniu ćwiczeń z zakresu NDT Bobath, PNF czy metody Stand&Go. Działania te powodują zmiany wielu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta – między innymi intensywną stymulację proprioceptywną, wyrzut neuroprzekaźników czy przyspieszenie procesów metabolicznych. W reakcji na stymulację następuje stabilizacja przepływu krwi i usprawnienie przetwarzania bodźców w strukturach mózgu, przez co pacjent zyskuje nowe możliwości poznawcze, wcześniej zablokowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie Centralnego Układu Nerwowego.

Efekty terapii

Efekty terapii u osób podatnych na terapię pojawiają stosunkowo szybko, większość osób reagujących na terapię odczuwa pozytywne zmiany już po kilku zajęciach.
Zaburzenia integracji sensorycznej dobrze poddają się terapii w kombinezonach Neures®. Skuteczność terapii przewyższa tę szacowaną statystycznie dla terapii autyzmu czyli ponad 80% pacjentów i ich rodzin odnosi znaczące korzyści.
Niestety, obecny stan wiedzy nie pozwala na diagnozę jaka przyczyna powoduje zaburzenia integracji sensorycznej, stąd mimo wysokiej skuteczności terapii nie jesteśmy zagwarantować satysfakcjonującego wyniku w indywidualnych przypadkach, ponieważ przyczyna może należeć do grupy przyczyn niepoddających się terapii w kombinezonach Neures®.
W przypadku stwierdzonych defektów genetycznych (delecje w chromosomach, mozaikowatość chromosomu, łamliwość chromosomu, trisomia itp.) oraz stwierdzonych uszkodzeń neurologicznych skutkujących zaburzeniami integracji sensorycznych - terapia nie jest skuteczna. Każdy jednak przypadek przed decyzją o kwalifikacji jest oceniany odrębnie przez nasz zespół specjalistów.

Stosowanie z innymi rodzajami terapii

Na czas prowadzenia terapii w kombinezonach Neures® konieczne jest zawieszenie wszelkich terapii z uwagi na możliwość przebodźcowania pacjenta.
Po zakończeniu terapii zalecamy rozpoczęcie innych form terapii zgodnie z potrzebami pacjenta. Terapia w kombinezonie poprawia propriocepcję pacjenta i wykonana przed zwielokrotnia skuteczność standardowych terapii SI obejmujących ćwiczenia sensoryczne i fizjoterapię. Umożliwia to nadrobienie deficytów rozwojowych u osób, u których nie było to wcześniej możliwe.

Porównanie do innych popularnych terapii

Terapia w kombinezonie Neures® w porównaniu do najpowszechniej stosowanych metod terapeutycznych stosowanych samodzielnie ma wiele korzyści. Ze względu na:

 • krótki czas stosowania (mała ilość wizyt, brak męczących dojazdów, zaangażowanie rodzica w terapię nie jest wymagane),
 • brak regresu po poprawie,
 • poprzez oddziaływanie na przyczyny zaburzeń (przynajmniej część z nich) pozwala na redukcję zaburzeń w sytuacji, gdy inne metody terapii nie przynoszą skutków,
 • stosowana przed standardowymi terapiami SI oferuje lepszy skutek w relacji do poniesionych nakładów.

Dla przykładu:

Dwu – trzyletnia terapia SI kosztować będzie 15 – 20 tys. zł (ćwiczenia 2 x w tygodniu), dodatkowo 2-3 tys. zł na dojazdy oraz 300-600 h czasu rodziców / opiekunów przeznaczonych na dojazdy i sesje SI oraz ćwiczenia w domu. Skuteczność tej terapii zależy od indywidualnych cech pacjenta, część pacjentów jednak w tym okresie odczuje niewielką tylko poprawę.
Dzięki zastosowaniu terapii w kombinezonach Neures® możliwe jest skrócenie czasu terapii SI o minimum połowę z zagwarantowaniem jednocześnie dużo lepszych efektów u osób, które słabo poddają się standardowej terapii SI.

Bezpieczeństwo terapii

Terapia jest bezpieczna. Jedyne zaraportowane nieprzewidziane skutki wśród wszystkich pacjentów (także autystycznych) to większe rozkojarzenie po terapii (1 osoba) i zwiększenie nastrojów depresyjnych (2 osoby, 1 leczona psychiatrycznie już przed terapią z tego powodu) na ponad ok. 120 pacjentów, którzy ukończyli terapię.
Główne przeciwwskazania do wzięcia udziału w terapii to: ciąża, rozrusznik serca, niewyrównane wady serca, jaskra, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, inne schorzenia układu krwionośnego, ropnie, zapalne lub alergiczne choroby skóry, choroba nowotworowa, zmiany w mózgu (torbiele, tętniaki). W przypadku innych niewymienionych schorzeń zespół medyczny Neures® ocenia ryzyko stosowania terapii dla pacjenta w celu wyeliminowania zagrożenia powikłaniami.

Podstawy naukowe

Jeśli chodzi o naukowe podstawy terapii w kombinezonach Neures® to według naszych badań dochodzi do stymulacji proprioceptywnej, która powoduje stabilizację receptorów i normalizację procesów w obwodowym układzie nerwowym i w konsekwencji unormowanie procesów biochemicznych w strukturach mózgowych. Normalizacja ta manifestuje się między innymi poprzez poprawę przepływów krwi w strukturach mózgowych. Dodatkowo wykonywanie ćwiczeń neuromobilizacyjnych w kombinezonach powoduje tworzenie się połączeń dyferentnych dodatkowo potęgujących proces terapeutyczny. Wyrzut neuroprzekaźników wzmacnia oddziaływanie proprioceptywne kombinezonu.
Opis powyższy jest bardzo skrócony, bowiem zespół badawczy badające procesy w trakcie terapii w kombinezonach Neures® zidentyfikował 20 mechanizmów oddziaływania kombinezonu na fizjologię organizmu ludzkiego.

Cennik terapii SI w kombinezonie Neures®

 

Opis

Szczegóły

Cena brutto

Badanie kwalifikacyjne i końcowe

USG, ocena psychologiczna i medyczna

500 zł

Terapia zaburzeń ASD w kombinezonach Neures

6 sesji do 60 min/sesję

4.800 zł

Sesja w kombinezonie Neures

Do 60 min

800 zł

Plan terapii SI w kombinezonach Neures®

 • Badania kwalifikacyjne
 • Terapia
  • Tydzień 1-3: 2 sesje w tygodniu z jednodniowym odstępem (np. pn – śr) 
 • Badania po głównej fazie terapii
  • Sesje fakultatywne – po uzgodnieniu z terapeutą
 • Faza podtrzymania – 1 sesja w 8 tyg. od startu
 • Zakończenie terapii.

Tydzień

1

2

3

4

5

6

7

8

Ilość zajęć

B X X

X X

X X B

 

 

 

 

X

B – badania

X – sesja terapeutyczna

Terapia nie wymaga czynnego uczestnictwa rodziców lub opiekunów w ćwiczeniach ani dodatkowych ćwiczeń w warunkach domowych.