dziecko wybiera obrazki

Wyniki badań naukowych

Jednym z sektorów naszej działalności jest prezentowanie wyników badań naukowych, które na bieżąco prowadzimy. W związku ze stwierdzoną skutecznością wykorzystania sprzętu medycznego Neures w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak: zaburzenia w spektrum autyzmu, zaburzenia integracji sensorycznej i ADHD, poszerzamy naszą działalność o badania nad leczeniem depresji oraz terapią chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona. Efektem przeprowadzonych i trwających badań nad skutecznością terapeutycznego zastosowania kombinezonu Neures są zaprezentowane przez nas:

  • publikacje

Wykorzystanie kombinezonów R-WUK w terapii pacjentów z autyzmem i zespołem Aspergera – raport wstępny – raport wstępny | Maciej Abakumow, Olaf E. Truszczyński, Krzysztof Kowalczuk, Przemysław Jaśkiewicz, Agnieszka Lipińska-Opałko.

Polish Journal of Aviation Medicine and Bioengineering

2020, vol. 26 (1) / ADAPTATION OF WUK-90 HIGH ALTITUDE PRESSURE SUITS FOR REHABILITATION PURPOSES | MACIEJ ABAKUMOW, KRZYSZTOF KOWALCZUK

2019, vol. 25 (4) / SAFETY OF THE USE OF HIGH-ALTITUDE PROTECTION SUITS IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS IN KINESITHERAPY | MACIEJ ABAKUMOW, PAULINA ZIELIŃSKA, KRZYSZTOF KOWALCZUK

2019, vol. 25 (1) / SAFETY OF USE OF HIGH ALTITUDE PROTECTION SUITS FOR KINESITHERAPY – PRELIMINARY REPORT | 10.13174/pjambp.07.12.2020.05 | MACIEJ ABAKUMOW, KRZYSZTOF KOWALCZUK

2018, vol. 24 (3) / INITIAL DEPRESSION AND NORMALIZATION OF HIGHER EXTREMITY OXYGENATION IN AN AUTISTIC GIRL DUE TO KINESITHERAPY USING AN ADAPTED HIGH ALTITUDE PROTECTION SUIT: A CASE STUDY | 10.13174/pjambp.11.02.2020.03 | MACIEJ ABAKUMOW, STEFAN P. GAŹDZIŃSKI, KRZYSZTOF KOWALCZUK

  • materiały video i prasowe - filmy i wywiady z rodzicami;

https://www.youtube.com/@PrzemekJaskiewicz

  • materiały z konferencji.;

https://crgconferences.com/pediatrics/2022/

  • blogi i newsy.