dziecko układa puzzle

Terapia autyzmu w Warszawie

Opis terapii oraz korzyści terapeutycznych - leczenie autyzmu Warszawa

Od kilku lat rozwijamy metodę terapii autyzmu w kombinezonie Neures i oferujemy ją dla zainteresowanych w ramach projektów badawczych.
Terapię stosujemy dla osób o wzroście od 100 do 190 cm, o szczupłej lub przeciętnej budowie ciała (nadmierna waga utrudnia terapię), które nie mają nadciśnienia, chorób układu krwionośnego, onkologicznych lub innych chorób wykluczających z udziału w terapii.

 

Terapia w kombinezonie Neures polega na poddaniu pacjenta naciskowi kombinezonu oraz wykonywaniu ćwiczeń z zakresu NDT Bobath, PNF czy metody Stand&Go. Działania te powodują zmiany wielu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta – między innymi intensywną stymulację proprioceptywną, wyrzut neuroprzekaźników czy przyspieszenie procesów metabolicznych. W reakcji na stymulację następuje stabilizacja przepływu krwi i usprawnienie przetwarzania bodźców w strukturach mózgu, przez co pacjent zyskuje nowe możliwości poznawcze, wcześniej zablokowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie Centralnego Układu Nerwowego.

Efekty terapii

Efekty terapii u osób podatnych na terapię pojawiają się najpóźniej do 3 miesięcy od zakończenia terapii, większość osób reagujących na terapię odczuwa pozytywne zmiany już po kilku zajęciach.
Statystycznie w ciągu do 3 miesięcy od zakończenia terapii

 • do 30% osób uzyskuje stan zbliżony do neurotypowego,
 • 50% poprawia częściowo swoje funkcjonowanie w obszarach, które wcześniej nie poddawały się innym formom terapii,
 • u ok 10% poprawa jest znikoma,
 • pozostała część pacjentów – ok. 10% okazała się niewrażliwa na działanie terapii.

Niestety, obecny stan wiedzy nie pozwala na diagnozę który konkretnie czynnik powoduje zaburzenia ASD, stąd mamy ograniczone możliwości prognozowania co do skuteczności terapii w indywidualnych przypadkach.
Terapia przynosi lepsze rezultaty w przypadku zespołu Aspergera czy zaburzeń SI, skuteczność jest mniejsza w przypadku autyzmu dziecięcego czy atypowego, zwłaszcza gdy pacjent nie mówi, ma obniżony iloraz inteligencji lub ma ponad 16 lat.
W przypadku stwierdzonych defektów genetycznych (delecje w chromosomach, mozaikowatość chromosomu, łamliwość chromosomu, trisomia itp.) oraz stwierdzonych uszkodzeń neurologicznych skutkujących zaburzeniami ASD - terapia nie jest skuteczna. Każdy jednak przypadek przed decyzją o kwalifikacji jest oceniany odrębnie przez nasz zespół specjalistów. Jeśli interesuje Państwa leczenie autyzmu w Warszawie, zachęcamy do kontaktu. 

Stosowanie z innymi rodzajami terapii

Na czas prowadzenia terapii autyzmu w Warszawie, w kombinezonach Neures konieczne jest zawieszenie wszelkich terapii stymulujących typu terapia SI, zajęcia z neurologopedą, neuropsychologiem z uwagi na możliwość przebodźcowania pacjenta.
Po zakończeniu terapii zalecamy rozpoczęcie innych form terapii zgodnie z potrzebami pacjenta. Terapia w kombinezonie zwiększa możliwości poznawcze pacjenta i wykonana przed zwielokrotnia skuteczność terapii skupionych na rozwoju umiejętności osoby ze spektrum autyzmu. Umożliwia to nadrobienie deficytów rozwojowych u osób, u których nie było to wcześniej możliwe. Być może terapia spektrum autyzmu w Warszawie będzie idealnym rozwiązaniem dla Państwa dziecka lub innego członka rodziny. 

Porównanie do innych popularnych terapii

Terapia w kombinezonie Neures w porównaniu do najpowszechniej stosowanych metod terapeutycznych ma wiele korzyści. Ze względu na:

 • krótki czas stosowania (mała ilość wizyt, brak męczących dojazdów, zaangażowanie rodzica w terapię nie jest wymagane),
 • brak regresu po poprawie,
 • poprzez oddziaływanie na przyczyny zaburzeń (przynajmniej część z nich) pozwala na redukcję zaburzeń w sytuacji, gdy inne metody terapii nie przynoszą skutków,
 • oferuje lepszy skutek w relacji do poniesionych nakładów.

Dla przykładu:

 • Terapia Tomatisa to koszt minimum 3000 zł za 14 zajęć + koszty dojazdu, w większości przypadków stosuje się ją więcej niż 1x, skuteczność terapii nie jest znacząca, może wystąpić regres nabytych umiejętności.
 • Terapia ABA to długotrwała terapia, zalecane jest stosowanie do kilku zajęć terapeutycznych w tygodniu przez okres roku lub więcej, koszt takiej terapii za 12 miesięcy to ok 13.000 zł + dojazdy i czas opiekunów (równoważny pracy 8h dziennie przez 2 miesiące).
 • Terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej wymaga znacznie większej ilości zabiegów (zaleca się 40 i więcej zabiegów w komorach), w celu uzyskania poprawy, terapię często trzeba powtórzyć, poprawa stanu pacjenta bywa krótkotrwała i podatna na regres.

Bezpieczeństwo terapii

Terapia jest bezpieczna. Jedyne zaraportowane skutki nieprzewidziane to większe rozkojarzenie po terapii (1 osoba) i zwiększenie nastrojów depresyjnych (2 osoby, 1 leczona psychiatrycznie już przed terapią z tego powodu) na ponad ok. 120 pacjentów, którzy ukończyli terapię.
Główne przeciwwskazania do wzięcia udziału w terapii to: ciąża, rozrusznik serca, niewyrównane wady serca, jaskra, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, inne schorzenia układu krwionośnego, ropnie, zapalne lub alergiczne choroby skóry, choroba nowotworowa, zmiany w mózgu (torbiele, tętniaki). W przypadku innych niewymienionych schorzeń zespół medyczny Neures ocenia ryzyko stosowania terapii dla pacjenta w celu wyeliminowania zagrożenia powikłaniami. Zapraszamy wszystkie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terapię do Warszawy

Podstawy naukowe

Jeśli chodzi o naukowe podstawy terapii w kombinezonach Neures to według naszych badań dochodzi do stymulacji proprioceptywnej, która powoduje stabilizację receptorów i normalizację procesów w obwodowym układzie nerwowym i w konsekwencji unormowanie procesów biochemicznych w strukturach mózgowych. Normalizacja ta manifestuje się między innymi poprzez poprawę przepływów krwi w strukturach mózgowych. Dodatkowo wykonywanie ćwiczeń neuromobilizacyjnych w kombinezonach powoduje tworzenie się połączeń dyferentnych dodatkowo potęgujących proces terapeutyczny. Wyrzut neuroprzekaźników wzmacnia oddziaływanie proprioceptywne kombinezonu.
Opis powyższy jest bardzo skrócony, bowiem zespół badawczy badające procesy w trakcie terapii w kombinezonach Neures zidentyfikował 20 mechanizmów oddziaływania kombinezonu na fizjologię organizmu ludzkiego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z terapii zespołu Aspergera w Warszawie.

Plan terapii w kombinezonie Neures

 

Rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych Czas trwania zabiegu i częstotliwość Koszt zabiegu Koszt terapii
Badania wstępne (USG i ocena psychologiczna) Przed pierwszymi zajęciami, ok. 1,5 h bez dojazdów. 500 zł (Warszawa) Jednorazowo, wliczane do kosztu terapii, jeśli rozpoczęta.
Terapia zaburzeń ASD z użyciem kombinezonu Neures, 10 sesji terapeutycznych Sesja trwa 1h i obejmuje: badanie początkowe, dopasowanie kombinezonu, ćwiczenia w kombinezonie, badanie końcowe. Plan terapii: 6 zajęć 2x w tygodniu; 2 zajęcia 1x w tygodniu; 2 zajęcia 1x na 2 tygodnie między zajęciami min. 1 dzień przerwy. Łącznie 9 tygodni. Koszt sesji – 1000 zł brutto Całkowity koszt terapii 10.000 zł brutto wraz z badaniami wstępnymi i końcowymi. Metodyka terapii nie przewiduje powtarzania terapii.
Czy rodzice dziecka biorą udział w realizacji procedur terapeutycznych? Nie
Czy możliwe jest kontynuowanie zabiegów przez rodziców w domu? Nie