dziecko układa puzzle

Terapia autyzmu w Warszawie

Opis terapii oraz korzyści terapeutycznych - leczenie autyzmu Warszawa

Od kilku lat rozwijamy metodę terapii autyzmu w kombinezonie Neures i oferujemy ją dla zainteresowanych w ramach projektów badawczych.
Terapię stosujemy dla osób o wzroście od 100 do 190 cm, o szczupłej lub przeciętnej budowie ciała (nadmierna waga utrudnia terapię), które nie mają nadciśnienia, chorób układu krwionośnego, onkologicznych lub innych chorób wykluczających z udziału w terapii.

 

Terapia w kombinezonie Neures polega na poddaniu pacjenta naciskowi kombinezonu oraz wykonywaniu ćwiczeń z zakresu NDT Bobath, PNF czy metody Stand&Go. Działania te powodują zmiany wielu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta – między innymi intensywną stymulację proprioceptywną, wyrzut neuroprzekaźników czy przyspieszenie procesów metabolicznych. W reakcji na stymulację następuje stabilizacja przepływu krwi i usprawnienie przetwarzania bodźców w strukturach mózgu, przez co pacjent zyskuje nowe możliwości poznawcze, wcześniej zablokowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie Centralnego Układu Nerwowego.

Efekty terapii

Efekty terapii u osób podatnych na terapię pojawiają się najpóźniej do 3 miesięcy od zakończenia terapii, większość osób reagujących na terapię odczuwa pozytywne zmiany już po kilku zajęciach.
Statystycznie w ciągu do 3 miesięcy od zakończenia terapii

 • do 30% osób uzyskuje stan zbliżony do neurotypowego,
 • 50% poprawia częściowo swoje funkcjonowanie w obszarach, które wcześniej nie poddawały się innym formom terapii,
 • u ok 10% poprawa jest znikoma,
 • pozostała część pacjentów – ok. 10% okazała się niewrażliwa na działanie terapii.

Niestety, obecny stan wiedzy nie pozwala na diagnozę który konkretnie czynnik powoduje zaburzenia ASD, stąd mamy ograniczone możliwości prognozowania co do skuteczności terapii w indywidualnych przypadkach.
Terapia przynosi lepsze rezultaty w przypadku zespołu Aspergera czy zaburzeń SI, skuteczność jest mniejsza w przypadku autyzmu dziecięcego czy atypowego, zwłaszcza gdy pacjent nie mówi, ma obniżony iloraz inteligencji lub ma ponad 16 lat.
W przypadku stwierdzonych defektów genetycznych (delecje w chromosomach, mozaikowatość chromosomu, łamliwość chromosomu, trisomia itp.) oraz stwierdzonych uszkodzeń neurologicznych skutkujących zaburzeniami ASD - terapia nie jest skuteczna. Każdy jednak przypadek przed decyzją o kwalifikacji jest oceniany odrębnie przez nasz zespół specjalistów. Jeśli interesuje Państwa leczenie autyzmu w Warszawie, zachęcamy do kontaktu. 

Stosowanie z innymi rodzajami terapii

Na czas prowadzenia terapii autyzmu w Warszawie, w kombinezonach Neures konieczne jest zawieszenie wszelkich terapii stymulujących typu terapia SI, zajęcia z neurologopedą, neuropsychologiem z uwagi na możliwość przebodźcowania pacjenta.
Po zakończeniu terapii zalecamy rozpoczęcie innych form terapii zgodnie z potrzebami pacjenta. Terapia w kombinezonie zwiększa możliwości poznawcze pacjenta i wykonana przed zwielokrotnia skuteczność terapii skupionych na rozwoju umiejętności osoby ze spektrum autyzmu. Umożliwia to nadrobienie deficytów rozwojowych u osób, u których nie było to wcześniej możliwe. Być może terapia spektrum autyzmu w Warszawie będzie idealnym rozwiązaniem dla Państwa dziecka lub innego członka rodziny. 

Porównanie do innych popularnych terapii

Terapia w kombinezonie Neures w porównaniu do najpowszechniej stosowanych metod terapeutycznych ma wiele korzyści. Ze względu na:

 • krótki czas stosowania (mała ilość wizyt, brak męczących dojazdów, zaangażowanie rodzica w terapię nie jest wymagane),
 • brak regresu po poprawie,
 • poprzez oddziaływanie na przyczyny zaburzeń (przynajmniej część z nich) pozwala na redukcję zaburzeń w sytuacji, gdy inne metody terapii nie przynoszą skutków,
 • oferuje lepszy skutek w relacji do poniesionych nakładów.

Dla przykładu:

 • Terapia Tomatisa to koszt minimum 3000 zł za 14 zajęć + koszty dojazdu, w większości przypadków stosuje się ją więcej niż 1x, skuteczność terapii nie jest znacząca, może wystąpić regres nabytych umiejętności.
 • Terapia ABA to długotrwała terapia, zalecane jest stosowanie do kilku zajęć terapeutycznych w tygodniu przez okres roku lub więcej, koszt takiej terapii za 12 miesięcy to ok 13.000 zł + dojazdy i czas opiekunów (równoważny pracy 8h dziennie przez 2 miesiące).
 • Terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej wymaga znacznie większej ilości zabiegów (zaleca się 40 i więcej zabiegów w komorach), w celu uzyskania poprawy, terapię często trzeba powtórzyć, poprawa stanu pacjenta bywa krótkotrwała i podatna na regres.

Bezpieczeństwo terapii

Terapia jest bezpieczna. Jedyne zaraportowane skutki nieprzewidziane to większe rozkojarzenie po terapii (1 osoba) i zwiększenie nastrojów depresyjnych (2 osoby, 1 leczona psychiatrycznie już przed terapią z tego powodu) na ponad ok. 120 pacjentów, którzy ukończyli terapię.
Główne przeciwwskazania do wzięcia udziału w terapii to: ciąża, rozrusznik serca, niewyrównane wady serca, jaskra, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, inne schorzenia układu krwionośnego, ropnie, zapalne lub alergiczne choroby skóry, choroba nowotworowa, zmiany w mózgu (torbiele, tętniaki). W przypadku innych niewymienionych schorzeń zespół medyczny Neures ocenia ryzyko stosowania terapii dla pacjenta w celu wyeliminowania zagrożenia powikłaniami. Zapraszamy wszystkie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terapię do Warszawy

Podstawy naukowe

Jeśli chodzi o naukowe podstawy terapii w kombinezonach Neures to według naszych badań dochodzi do stymulacji proprioceptywnej, która powoduje stabilizację receptorów i normalizację procesów w obwodowym układzie nerwowym i w konsekwencji unormowanie procesów biochemicznych w strukturach mózgowych. Normalizacja ta manifestuje się między innymi poprzez poprawę przepływów krwi w strukturach mózgowych. Dodatkowo wykonywanie ćwiczeń neuromobilizacyjnych w kombinezonach powoduje tworzenie się połączeń dyferentnych dodatkowo potęgujących proces terapeutyczny. Wyrzut neuroprzekaźników wzmacnia oddziaływanie proprioceptywne kombinezonu.
Opis powyższy jest bardzo skrócony, bowiem zespół badawczy badające procesy w trakcie terapii w kombinezonach Neures zidentyfikował 20 mechanizmów oddziaływania kombinezonu na fizjologię organizmu ludzkiego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z terapii zespołu Aspergera w Warszawie.

Cennik terapii zaburzeń ASD w kombinezonie Neures®

 

Opis

Szczegóły

Cena brutto

Badanie kwalifikacyjne, w trakcie terapii i końcowe (łącznie)

USG, ocena psychologiczna i medyczna

500 zł

Terapia zaburzeń ASD w kombinezonach Neures

12 sesji do 60 min/sesję

9.600 zł

Dodatkowa sesja w kombinezonie Neures

Do 60 min

800 zł

Plan terapii zaburzeń ASD w kombinezonach Neures®

 • Badania kwalifikacyjne
 • Terapia
  • Tydzień 1 - 4: 2 sesje w tygodniu z jednodniowym odstępem (np. pn – śr) 
  • Tydzień 5, 6, 8: 1 sesja w tygodniu (w tygodniu 7 nie ma sesji)
 • Badania po głównej fazie terapii
 • Faza podtrzymania
  • 1 sesja po 3 miesiącach
 • Badanie końcowe
 • Zakończenie terapii.

Tydzień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

Ilość zajęć

B X X

X X

X X

X X

X

X

 

X B

 

 

X

B – badania

X – sesja terapeutyczna

Terapia nie wymaga czynnego uczestnictwa rodziców lub opiekunów w ćwiczeniach ani dodatkowych ćwiczeń w warunkach domowych.