dziecko rysuje rysunki

Terapia Neures – skuteczna pomoc w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Terapia zaburzeń ze spektrum autystycznego z wykorzystaniem kombinezonów Neures jest alternatywą dla powszechnie stosowanych terapii zaburzeń autystycznych takich jak ABA, farmakoterapia, terapia Tomatisa czy różne metody wczesnej interwencji

Głównymi zaletami terapii Neures są:

  • wysoka skuteczność poparta badaniami naukowymi,
  • krótki czas trwania (tylko 9 tygodni),
  • oraz korzystny stosunek ceny do rezultatów w porównaniu do innych terapii.

Warto również podkreślić niewielką czasochłonność i obciążenie dla rodziców i opiekunów w związku z udziałem w terapii.
Badania skuteczności terapii Neures prowadzone są zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) – dlatego publikujemy wyniki naszych badań oraz prowadzimy statystyki skuteczności naszej terapii.

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu w Warszawie

Oferowana przez nas terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu ukierunkowana jest na szybką i skuteczną poprawę funkcjonowania osób ze spektrum ASD, zaburzeniami integracji sensorycznej i ADHD.

O Neures Polska

Neures Polska powstała w grudniu 2017 roku w celu zrealizowania badań nad zastosowaniem kombinezonu Neures w terapii schorzeń neurologicznych i komercjalizacji ich wyniku. Naszą misją jest popularyzacja wiedzy na temat innowacyjnej terapii Neures oraz umożliwienie skutecznej i ogólnodostępnej pomocy z jej zastosowaniem osobom cierpiącym z powodu różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych. Nasza działalność skupia się na obszarze badawczym (obejmującym również możliwość zastosowania terapii Neures w leczeniu schorzeń neurodegeneracyjnych - Parkinsona i SM) oraz na prowadzeniu terapii autyzmu w Warszawie. Działamy we współpracy z naszymi partnerami – ośrodkami badawczymi, fundacjami i stowarzyszeniami z całej Polski.

chłopiec z kombinezonem neures

Aktualności

22-04-2024

W świecie nauki i medycyny, zespół Aspergera pozostaje zagadką dla wielu specjalistów. 

Skuteczna terapia zaburzeń autyzmu

Szukasz skutecznej i bezpiecznej terapii zaburzeń autyzmu w Warszawie?

Skontaktuj się z nami