Adaptacja kombinezonów WUK-90 do celów terapii zaburzeń ASD

magazyn

W przeglądzie "The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology" w grudniu 2022 r. ukazał się kolejny artykuł naukowy będący owocem badań prowadzonych przez nasz zespół naukowy.

Zachęcamy do lektury.

 

Zwracamy uwagę, że periodyk ma mocno opóźniony cykl wydawniczy, wydanie oznaczone jako 2020 r. oczywiście ukazało się w grudniu 2022 r.

 

2020, vol. 26 (1) / ADAPTATION OF WUK-90 HIGH ALTITUDE PRESSURE SUITS FOR REHABILITATION PURPOSES | MACIEJ ABAKUMOW, KRZYSZTOF KOWALCZUK http://pjambp.com/view/abstract/id/15464