Co jest nie tak z terapią ABA?

92% osób dorosłych ze spektrum autyzmu, które zostały poddane terapii behawioralnej uznało, że nie należy jej stosować w terapii autyzmu.

Wyniki ankiety są dostępne tutaj: https://lnkd.in/dV-3E42s

W badaniu można zauważyć, że jedynie 2% ankietowanych terapeutów posiadało certyfikat kompetencji ABA (jakikolwiek), reszta nauczyła się tego nieformalnie lub z social media.

Badanie dotyczyło dorosłych - zatem ich doświadczenia dotyczą ABA sprzed 20 lat. Od tej pory ABA zmieniała się odchodząc od warunkowania negatywnego, które powodowało najwięcej negatywnych odczuć pośród osób poddawanych terapii.

Pytanie do was - czy to ABA była zła czy terapeuci? Czy obecna ABA ma szanse na lepszy wynik w takiej ankiecie?

Tutaj świetny artykuł BBC, w którym przedstawiono złożoność problemu. https://lnkd.in/dRXBtG52