Jakie są najczęstsze objawy autyzmu i jak je diagnozować?

Autyzm, znany również jako zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na sposób, w jaki osoba komunikuje się z innymi i odbiera otaczający świat. Objawy autyzmu mogą być różnorodne i obejmują zarówno trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również ograniczenia w zakresie interakcji społecznych oraz zachowań stereotypowych.

Jakie są najczęstsze objawy autyzmu u dzieci?

U dzieci objawy autyzmu mogą być zauważalne już w wieku 2–3 lat, jednak niekiedy mogą pojawić się wcześniej lub później. Wśród najbardziej charakterystycznych objawów autyzmu u dzieci można wymienić opóźnienia w rozwoju mowy, trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego czy brak reakcji na swoje imię. Ponadto, dzieci z autyzmem mogą wykazywać ograniczone zainteresowania oraz wykonywać powtarzalne czynności, takie jak machanie rękoma czy kołysanie się. Warto zwrócić uwagę na to, że terapia spektrum autyzmu w Warszawie może pomóc w diagnozie i leczeniu tych objawów, a wczesne rozpoznanie oraz interwencja są kluczowe dla poprawy funkcjonowania dziecka z autyzmem.

Objawy autyzmu u dorosłych mogą być mniej widoczne niż u dzieci, ale nadal wpływają na ich życie codzienne. Dorosłe osoby z autyzmem mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji społecznych oraz zrozumieniem emocji innych osób. Ponadto, mogą być bardzo rygorystyczne w swojej rutynie i wykazywać opór przed zmianami. Inne objawy to trudności z planowaniem i organizacją, nadwrażliwość na bodźce sensoryczne oraz problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną. Warto dodać, że objawy te mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi, dlatego ważna jest dokładna diagnoza.

Jak przebiega diagnoza autyzmu?

Diagnoza autyzmu opiera się na obserwacji zachowań oraz analizie historii rozwoju osoby. Proces ten może obejmować różne etapy, takie jak badanie medyczne, wywiad z rodzicami lub opiekunami, a także ocenę funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego. W przypadku dzieci, diagnoza może być postawiona przez specjalistów takich jak pediatra, psycholog, logopeda czy psychiatra dziecięcy. U dorosłych diagnozę może postawić psychiatra lub psycholog kliniczny z doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem. Ważne jest, aby pamiętać, że proces diagnostyczny może być długotrwały i wymagać współpracy ze specjalistami oraz zaangażowania rodziny.