Autyzm to zaburzenie, które dotyka coraz większą liczbę dzieci na całym świecie, a także w Polsce. W związku z tym naukowcy intensywnie poszukują nowych, skutecznych metod leczenia tego schorzenia.

Obecny konsensus naukowy uznaje autyzm za odmienny schemat rozwojowy, więc nie można mówić o jego leczeniu. Staramy się natomiast poprawić funkcjonowanie osób autystycznych przez zmniejszenie dotkliwości zaburzeń, które utrudniają funkcjonowanie. Do celów tego wpisu uznajmy, że popularna fraza leczenie autyzmu to nic innego jak właśnie terapie mające zmniejszyć zaburzenia zaliczane do spektrum autyzmu i wspomóc osoby autystyczne w funkcjonowaniu.

Czym jest autyzm?

Autyzm, czyli zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), to zaburzenie rozwojowe o nieznanej etiologii, które objawia się trudnościami w komunikacji i interakcjach społecznych oraz ograniczeniami w zakresie zainteresowań i zachowań. Objawy autyzmu zwykle pojawiają się przed trzecim rokiem życia i utrzymują się przez całe życie. Choć przyczyny autyzmu nie są do końca znane, naukowcy uważają, że przyczyniają się do niego zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Najpowszechniejsze metody leczenia autyzmu

W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele nowych metod leczenia autyzmu. Jedną z nich jest terapia behawioralna oparta na analizie zachowań, która polega na uczeniu dzieci umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych poprzez system nagród i konsekwencji. Inne nowoczesne metody leczenia autyzmu to terapia sensoryczna, mająca na celu zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne oraz terapia oparta na grze, która wykorzystuje naturalną motywację dziecka do nauki poprzez zabawę. Ponadto coraz większe znaczenie przypisuje się interwencjom farmakologicznym, takim jak leki przeciwpadaczkowe czy antypsychotyczne.

Do nowoczesnych metod leczenia autyzmu zaliczamy:

  • terapię genetyczną,
  • terapię farmakologiczną,
  • leczenie stanu zapalnego w mózgu,
  • terapię relacji,
  • leczenie stanów zapalnych w jelitach przeszczepem mikrobiomu,
  • terapia w kombinezonach Neures.

Skuteczność nowoczesnych metod leczenia autyzmu

Skuteczność nowoczesnych metod leczenia autyzmu, w tym dostępnych metod leczenia autyzmu w Warszawie, różni się w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka oraz rodzaju terapii. Terapia behawioralna uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia autyzmu, szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym. Wiele badań wykazało, że dzieci uczestniczące w terapii behawioralnej osiągają znaczące postępy w zakresie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych. Terapia sensoryczna oraz terapia oparta na grze również dają pozytywne efekty, choć są mniej intensywne niż terapia behawioralna. W przypadku interwencji farmakologicznych skuteczność leczenia zależy od konkretnego przypadku – niektóre dzieci reagują dobrze na leki, podczas gdy inne nie wykazują żadnej poprawy. Terapia w kombinezonach Neures oferuje charakteryzuje się wysoką skutecznością - poprawę funkcjonowania odnotowano w przypadku ponad 80% pacjentów zakwalifikowanych do terapii.