Nowa strona internetowa

30 sierpnia wystartowaliśmy z nową stroną internetową. Skupiliśmy się na 3 problemach zdrowotnych, które dobrze poddają się terapii w kombinezonach Neures – Spektrum Autyzmu, Integracja Sensoryczna, ADHD.

Dla tych trzech grup zaburzeń przygotowaliśmy podstrony opisujące terapię oraz efekty jej stosowania.

Dodaliśmy też zakładkę dotyczącą wyników badań naukowych. Nadal prowadzimy badania mające w pełni zidentyfikować mechanizm stojący za skutecznością terapii oraz zdefiniować metodykę jej prowadzenia tak, żeby zminimalizować koszt terapii z zachowaniem wysokiej skuteczności.

Badamy również nowe możliwości diagnostyczne związane z kwalifikacją pacjentów do terapii, aby precyzyjniej prognozować, czy powiedzie się ona w konkretnym przypadku – nadal bowiem nie jesteśmy w stanie wyeliminować sytuacji, w których mimo pozytywnej kwalifikacji terapia nie odnosi oczekiwanego rezultatu. Dzięki dotychczasowym staraniom jest to już co najwyżej 10% przypadków (dane za ostatnie 12 miesięcy) ale naszą ambicją jest zmniejszenie tego odsetka do poziomu poniżej 5%.

Wkrótce dodamy kolejne publikacje.

 

nowa strona