Pierwsza publikacja naukowa

plakat

Pierwsza publikacja naukowa dotycząca badań nad terapią autyzmu w kombinezonie Neures została opublikowana

Autorami publikacji są prof. dr hab. Stefan Gaździński, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk oraz mgr Maciej Abakumow. Artykuł pojawił się w periodyku naukowym "The Polish Journal of Aviation, Bioengineering and Psychology" wydawanym przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML).

Autorzy artykułu opisują w nim przypadek niskiej saturacji tlenem krwi w naczyniach włosowatych dłoni u naszej pacjentki. Saturacja krwi w tych naczyniach wynosiła 74% (właściwy poziom to 95%-98%). Niski poziom natlenienia wiąże się z upośledzonym funkcjonowaniem organizmu. Dzięki terapii w kombinezonie Neures poziom natlenienia w tych tkankach podniósł się do prawidłowego poziomu.

W trakcie przygotowania są kolejne publikacje, o których nie omieszkamy poinformować.

Link do artykułu w jęz. angielskim tutaj,

ps. wydawca ma opóźnienie cyklu wydawniczego periodyku, wydanie jest opisane jako 2018, oczywiście to wydanie pojawiło się w 2020 r.