Program Badawczy "I" zakończony sukcesem!

chłopiec próbujący chodzić w kombinezonie neures 3

W połowie grudnia zakończyliśmy Program Badawczy "I". Z planowanej grupy czteroosobowej terapię rozpoczęło i zakończyło troje pacjentów.

Po ukończeniu terapii dwóch pacjentów według opinii rodziny zachowuje się jak osoby zdrowe, natomiast pacjentka wykazuje zmiany wskazujące na pozytywny wpływ terapii ale na chwilę obecną nadal pozostaje osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jesteśmy w trakcie opracowywania danych i wyciągania wniosków z Programu Badawczego 1. Wstępna opinia psychologiczna potwierdza obserwacje rodziców, czekamy na pełną analizę psychologiczną.

Kontynuujemy terapię w przypadku pacjentki w celu określenia w jaki sposób prowadzić terapię w przypadku osób ze znacznymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.