Integracja sensoryczna we Wrocławiu

Zdolność do rozpoznawania i prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych to tzw. integracja sensoryczna. Wrocław jest jednym z miast w Polsce, w których dostępna jest terapia SI w kombinezonie Neures. I choć ta metoda jest najczęściej kojarzona z leczeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, przynosi efekty także w ogólnym leczeniu zaburzeń w zakresie przetwarzania sensorycznego. Warto przy tym pamiętać, że problemy z przetwarzaniem bodźców zmysłowych objawiają się u większości osób autystycznych, ale nie zawsze w każdym przypadku ich zdiagnozowanie musi wskazywać na autyzm.

Podstawowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej są efektem nieprawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Ich występowanie może objawiać się na różne sposoby w zależności od stopnia zaburzeń oraz wieku Pacjenta. Najczęściej jednak diagnozuje się je na podstawie takich symptomów jak:

  • wrażliwość na dotyk,
  • nadpobudliwość lub niechęć do aktywności,
  • częste zmiany nastroju,
  • obniżony poziom koordynacji ruchowej,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • problemy z koncentracją i przyswajaniem nowych umiejętności.

Rozpoznanie wymienionych objawów nie powinno być bagatelizowane. Dla wsparcia rozwoju oraz komfortu życia osoby z zaburzeniami SI warto rozważyć terapię integracji sensorycznej w kombinezonie Neures we Wrocławiu. 

Jak przebiega terapia SI w kombinezonie Neures?

Terapia integracji sensorycznej we Wrocławiu, w ramach której wykorzystujemy kombinezon Neures, prowadzi do stymulacji proprioceptywnej, która normalizuje przetwarzanie bodźców w strukturach mózgu, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie układu nerwowego i zmniejszenie bądź zniknięcie symptomów zaburzeń SI. Cały cykl terapeutyczny składa się z 10 sesji poprzedzonych kwalifikacją wstępną dokonywaną na podstawie badań USG i konsultacji psychologicznych.