Leczenie zaburzeń autyzmu we Wrocławiu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u 1 na 100 dzieci. I choć trudno jednoznacznie wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, da się je leczyć. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu może przybierać różne formy. Oferta naszej firmy we Wrocławiu bazuje na terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w kombinezonie Neures. Ta nowoczesna metoda leczenia przynosi zauważalne efekty najpóźniej do trzech miesięcy od jej zakończenia. Stanowi zatem zarówno skuteczną alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia zaburzeń autystycznych, jak i niezawodne wsparcie w zwielokrotnianiu efektów rozpoczętych tuż po niej terapii, takich jak ABA czy terapia Tomatisa. 

Na czym polega terapia zaburzeń autyzmu w kombinezonach Neures?

Terapia Neures zaburzeń ze spektrum autyzmu we Wrocławiu polega na wykonywaniu ćwiczeń z zakresu NDT Bobath, PNF czy metody Stand&Go w specjalnych kombinezonie, który wywierając nacisk na ciało Pacjenta, prowadzi do stymulacji proprioceptywnej. Ta z kolei m.in. normalizuje przebieg procesów w układzie nerwowym. Dzięki temu osoba poddana terapii zyskuje nowe możliwości w zakresie przetwarzania bodźców w strukturach mózgowych. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym także zaburzeń integracji sensorycznej, przy wykorzystaniu kombinezonu Neures skierowane jest do osób o wzroście mieszczącym się w przedziale od 100 do 195 cm. 

Dlaczego warto stosować terapię Neures w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu?

Największym atutem zastosowania terapii Neures w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu we Wrocławiu jest jej wysoka skuteczność zauważalna w krótkim czasie od zakończenia. Pozytywne zmiany da się zidentyfikować w szczególności w obszarach, które wcześniej wykazywały dużą oporność na zmiany podczas innych metod leczenia. Ponadto terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu w kombinezonach Neures trwa krótko, dzięki czemu nakłady do jej przeprowadzenia, uwzględniając sumarycznie liczbę zajęć oraz czas rodziców czy opiekunów spędzonych na dojazdach, są mniejsze niż w przypadku innych terapii.